LENOVO záručný servis


Registrovanie záručenej opravy

Vážení obchodní partneri,

Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s postupom pri zaregistrovaní záručnej opravy pre značky LENOVO a HP. ITBUBBLE servis ako servisné centrum od 1.12.2012 preberá autorizovaný servis na dané značky.

V rámci otváracích hodín naši kolegovia od Vás preberú záručný servis. Pre záručný servis na dané značky potrebujete:

Pre registrovnie autorizovaného servisu potrebujete vykonať jednoduché kroky:

Je dôležté pre správne spracovanie záručného servisu, aby ste priložili všetky dôležité informácie k pribaleném tovaru. V prípade akýchkoľvek otázok, prosim smerujte tie na naš front desk.

Autorizovaný servis na modelové rády

  • Thinkpad
  • servery
  • Workstation - pracovne stanice

Otázky

Kontaktujte náš frontdesk:

Formuláre