Outsourcing

Naši zákazníci si môžu zvoliť požadované služby podľa veľkosti spoločnosti, či intenzity používania výpočtovej techniky v dennej komunikácii so zákazníkmi alebo riadením organizácie:

 

Na základe svetových štandardov, našich skúseností a pre ľahšiu orientáciu sme preto rozdelili spoločnosti do troch skupín:

          Živnostníci (do 5 počítačov bez serverového riešenia)

          Malé firmy (5 až 25 počítačov s alebo bez serverového riešenia)

          Stredné firmy (nad 25 počítačov s alebo bez serverového riešenia)

 

 

 

IT manažment:

 Komplexný IT manažment firmy

 Analýza stavu ICT / Informačnej a komunikačnej technológie/ s dôrazom na potreby zákazníka a jeho smernice

 Lokálna a vzdialená podpora zákazníka v celom procese správy prostriedkov ICT -> príklad

 Podpora zákazníka v problematike bezpečnosti prevádzky IT

 Analýza rizík, bezpečnostnej stratégie, ICT stratégie

 Záťažové testovanie a analýza úzkych miest vo všetkých vrstvách ICT a aplikácií

 

Audit zákazníckej siete:

 Konsolidácia infraštruktúry IT zákazníka

 Návrh, dodávka a inštalácia hardvérových a softvérových riešení a produktov renomovaných výrobcov

 Lokálne a hromadné inštalácie operačného, kancelárskeho, bezpečnostného a aplikačného softvéru vrátane aktualizácií -> príklad

 Návrh, realizácia, zabezpečenie a správa počítačových sietí a serverov

 Audit a inventarizácia hardvéru a softvéru -> príklad1, príklad2

 Komplexný manažment ICT zdrojov -> príklad1, príklad2

 

Riešenie budovania infraštruktúry a bezpečnostných riešení:

 Budovanie dátových sietí a štrukturovaných kabelážnych systémov

 Ukladanie, zálohovanie a archivácia dát

 Registrácia domén a správa DNS záznamov, služby elektronickej pošty, webhosting, zabezpečenie internetového pripojenia v spolupráci s našimi partnermi

 Školenia v oblasti IT

 Kvalitný tím certifikovaných odborníkov a partnerov  -> certifikácie

Formuláre