POZOR: Zmena IČO!

25. 10. 2011

Spoločnosť ITBUBBLE spol. s r.o. sa mení na ITUBBLE servis, s.r.o..

 

Spoločnosť ITBUBBLE servis, s.r.o. od 1.10.2011 bude preberať pohľadávky za spoločnosť ITBUBBLE spol. s r.o.

ITBUBBLE servis, s.r.o. fakturačné údaje:

  • Názov: ITBUBBLE servis, s.r.o.
  • Adresa: Kalinčiakova 6, 92101 Piešťany
  • IČO: 46 297 138
  • DIČ: 2023323610
  • DIČ DPH: SK2023323610

Formuláre